• HOLTER MONITOR
  • EFORLU EKG LABORATUVARI
  • LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • KORUYUCU KALP MERKEZİ
  • EKOKARDIYOGRAFI
  • KİLO KONTROL MERKEZİ
  • RÖNTGEN
  • ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ

Holter monitör, 24 saat süreyle bağlantısı yapıldığı kişinin kalp atımlarını tespit etmeye yarar.
Holter Tansiyon Sistemi, taşınabilir ve sürekli kaydeden bir aletle 24 saat boyunca istenen aralıklarla tansiyon ve nabzı kaydeder.

 

TREDMILL EGZERSİZ TESTİ
Kalbi besleyen koroner damarların yetersizliğinde, miyokard enfaktüsü geçiren hastalarda yüksek riskin belirlenmesinde, tıbbi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde, egzersize bağlı ritm bozukluğunun teşhisinde ve 40 yaşından sonra hiçbir yakınması olmayan kalp muayenesi yaptıracak sağlıklı kişilerde faydalı bir testtir.
 
Q 4000 Stress Test Monitor;
Koroner dolaşımının incelenmesi,
Atipik göğüs ağrılarının değerlendirilmesi,
Koroner arter hastalığının şiddetinin ve prognozunun saptanması,
Asemptomatik koroner yetersizliğinin ortaya konması, Miyokard infaktüsünden sonra koroner yetersizliğinin şiddetinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonun programlanması,
Koroner cerrahisi için vakaların seçimi ve bypass ameliyatı sonu cerrahisinin başarısının ölçümü, Aritmilerin değerlendirilmesi Sporcuların ve sağlıklı kişilerin performanslarının ölçülmesi,
Efor sırasında arteriyal dolaşım durumunun incelenmesi, Kapak replasmanı için kardiyak fonksiyonun kapasitesinin sınıflanması, gibi hizmetler görmektedir.

 

 

Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi Laboratuvarı 1986 ‘dan bugüne tıbbın gerektirdiği laboratuvar anlayışını, hizmet kalitesine yansıtarak tecrübeli uzman ve personeli ile hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmeti uygun şartlarda sunarak sizleri memnun etmeyi hedeflemektedir.Bu nedenle sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemeyi ve imkan dahilinde uygulamayı benimsemiştir.

laboratuarımızdaki test çalışmalarına;hangi örneklerden hangi testin,nerde çalışılacağını,ilgili analizörlere kayıtı ve sonra çalışma alanlarına ayrılmasıyla başlanır.

Laboratuvarımız cihazlarında hasta örneklerdeki analizler otomatik olarak yapılır ve çıkan sonuçlar otomatik olarak ilgili alana kaydedilir. Daha sonra analitik ve tıbbi değerlendirme  sistemle ilgili teknik eleman ve uzmanımız tarafından yapılarak raporlanır.

Örnekler,test ekleme yada tekrar analizleri göz önünde bulundurularak 15 gün boyunca saklanır.

Laboratuarımızda tüm kalite güvence prosedürleri uygulanmaktadır.

İç kalite kontrol uygulamalarında tüm analiz kontrolleri düzenli olarak yapılıp kaydedilir.Böylece sadece günlük değil;günler arası değişimlerde göz önünde bulundurulur ve

Özel diagramlarla test performansı izlenir.Kuraldışı sonuçlar ortaya çıktığında uygunsuzluk giderilmeden hasta örneklerinin analizine başlanmaz.

Dış kalite kontrolu ise bu konuda önde gelen kurumlarından olan Labqualite’nin new IT programına düzenli bir katılım ile yürütülmektedir.

Amacımız tıbbın vazgeçilmezi olan laboratuvar hizmetlerini hastalarımıza hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak ve bunu yaparken de kaliteden taviz vermemektir.

Koruyucu Kalp Merkezi, Kalp damar hastalığı riski yüksek kişilerde önleyici tedbirlerle hastalığın gelişmesine engel olmak veya hastalık ortaya çıkmış ise ilerlemesini önlemek amacıyla kurulmuştur.Kalp krizi geçirmiş, balon –stent uygulanmış ya da Bypass ameliyatı geçirmiş olan hastalar ile şeker hastalığı, sigara, ailede kalp hastalığı, kolesterol, hipertansiyon, şişmanlık gibi risk faktörlerinden en az birine sahip olanlar bu merkeze başvurabilirler.
Program İçeriği:           
Kardiyolojik ve genel fizik muayene
Geniş kapsamlı laboratuar analizleri
Elektrokardiyogram (EKG)
Boyun damarı Doppler tetkikiyle damar sertliği erken bulgularının saptanması
Ekokardiyografi(Kalp Ultrasonu)
Gerekli görülürse efor testi, talyum testi vb. gibi ileri tetkikler de yapılacaktır.           
Muayene ve tetkik sonuçlarıyla yapılacak değerlendirme sonrasında:
Kişinin önümüzdeki on yılda kalp damar hastalığına yakalanma riski belirlenir.
İlaç, beslenme, egzersiz, aspirin kullanımı vb konuları kapsayan bireysel bir risk azaltma planı yapılır.
Yüksek kolesterol ve Hipertansiyonu gerekirse ilaçla tedavisi sağlanır.
Kalp damar hastalığının bulunduğu hallerde ileri tetkikleri (anjiyo vb.) planlanması yapılır.
İlaç tedavisi düzenlenir ve hastalığın ilerlememesi için alınacak önlemler konusunda hasta bilgilendirilir.
Kalp krizi geçirmiş Balon -stent uygulanmış veya By-pass ameliyatı geçirmiş olan hastalara, işe ve hayata dönüş, egzersiz programı, beslenme, yaşam tarzı gibi konularda danışmanlık verilir.

Ekokardiyografi Laboratuvarına sahibiz.
Renkli Dopler Ekokardiyografi, kalp hastalıklarının teşhisinde çok önemli rolü olan bir yöntemdir. Ses dalgalarının yansıtılması esasına dayanır.
Kalbin anotomisi ve fizyolojisi ile ilgili bilgiler verir. Bu yöntemle kalbin duvarlarını, kapaklarını, kalbe giren ve çıkan büyük damarları ve kalbi saran zarı incelemek mümkündür. Ayrıca, kalbin pompa fonksiyonunu ve kan akış profilleri ile ilgili yararlı bilgiler verir.
Yöntem olarak Non-invasive olduğundan tatbiki acısız ve kolaydır. 
(Vakfımızda son model Amerika patentli Hewlett Packard ekokardiyografi cihazı mevcuttur.)

Vücut sağlığımızı koruyabilmek için beslenme-uyku gibi organizmanın doğal ihtiyaçları yerine getirilmelidir. Aşırı kiloların bünyemizde yağ deposu haline gelerek hareket ve aktivitemizi kısıtlaması diğer tehlikeli hastalıkları davet etmesi sonucunu getirir.
O nedenle, ülkemizde bir hayli yüksek olan şişmanlığa, vakit kaybetmeden çare bulup sağlığımızı tehdit eden bu tehlikeyi ortadan kaldırmalıyız.
ŞİŞMANLIĞA YEŞİL IŞIK YAKMAYINIZ
Türk Kalp Vakfı Kilo Kontrol Merkezi’ne mutlaka gelin. “Can boğazdan gelir" sözü doğrudur, ama "boğazdan gider" sözü de en az onun kadar doğrudur. Yemek için yaşamayınız, yaşamak için yiyiniz.
Fakat kilolarınıza ait gerçek ve temel bilgileri sizlere verecek bu konuda ışık tutacak kimseler, tabii ki bu işin uzmanlarıdır. Türk Kalp Vakfı kilo kontrol merkezi, uzman kadrosu ile daima hizmetinizdedir. Fazla kilolarınız için bizimle tanışın.

Röntgen servisimizde tele-karrdiyografi, akciğer grafisi, boyun grafisi çekilmleri yapılmaktadır.

TÜRK KALP VAKFI ÇOCUK KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ
ÇOCUKLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.


Sağlığı gerçek anlamda önemseyen bir kurum olarak bilgi ve deneyimlerimizi günümüz teknolojisiyle birleştirerek çocuklarımızın kalp sağlığı için hizmetinize sunuyoruz.
Ünitemiz, doğumsal ya da sonradan edinilmiş kalp hastalıklı çocuklarımızın tanı, tedavi ve izlenimi için kurulmuştur. Ayrıca sporcu gençlerimizin düzenli olarak kalp sağlığı kontrolleri yapılmaktadır.
Bölümümüzde verilen hizmetler:
Poliklinik hasta muayenesi:
Morarma, üfürüm, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop) , yüksek tansiyon gibi nedenlerle başvuran çocuk hastalar değerlendirilir.
Elektrokardiyografi (EKG) (Kalp ritmini gösterir.)
Telekardiyografi (Röntgen)
 Ekokardiyografi (Kalbin ultrasonografisi)
Kalbin yapısı, kasılması, varsa yapısal anomalileri saptanır. Kalp kapakları ve büyük damarlardaki darlıklar ya da kapak yetersizlikleri belirlenir.
Güvenli, zararsız, ağrısız bir testtir. Hastanın yaklaşık yarım saat kadar yatar pozisyonda sakin bir şekilde durması gerekir.
Huzursuz ve ağlayan çocukları sakinleştirmek için oyuncaklar, değişik renkli objeler kullanılmaktadır. 
Egzersiz testi. (Efor, Treadmill)
Amaç:   Koroner arter hastalığı
Kapak hastalıkları
Kalbin egzersiz performansı
Ritim bozukluğu oluşup oluşmadığı değerlendirilir.
Ritim Holter
Kalbin, 24 saat süre ile elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir. Ritm bozukluğu ve ekstra atımlar ile iskemi bulguları saptanabilir.
Biyokimya Laboratuar
Her türlü tetkik en son teknoloji ile çalışılmaktadır.
Kalp kateterizasyonu, anjiyografi, girişimsel yöntemler ve  ameliyat gerektiren durumlarda hastanın sorunlarının  uygun merkezlerde gerçekleştirilmesine yardımcı olunur.