Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir.

Bir arada yaşayan insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olurlar. İnsanlar arasında olması gereken en önemli ve en güzel duygulardan birisidir. Sağlam bir toplum yapısı için yardımlaşma olmazsa olmazdır. Ancak bu yardımlar gizli yapılmalı sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir. İnsanlara yardım etmek, yardım edeni bile ziyadesiyle mutlu eden bir şeydir. Elbette ki en fazla mutlu olanlar da kendisine yardım edilen kişilerdir.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sanal bir dünyada yaşamaya başlamış, sosyal ilişkileri git gide zayıf bir hal almıştır. Artık değil yardımlaşmak, insanlar yan komşunun adını bile bilmemektedir. Ancak hem bireysel hem toplumsal olarak yardımlaşma insan açısından büyük önem taşır. Bu nedenle günlük hayatımızda ihtiyacı olanlara yardım etmekten geri kalmayalım. Böylece hoşgörülü ve sağduyulu bir toplum haline gelmek mümkündür.

Vakıf, insanların mutluluğu ve toplumun refahını amaçlayan sistemler bütünüdür.

Vakfın temelini oluşturan insan sevgisi, düşüncesi ve hayır yapma duygu ve davranışı olabileceği gibi, prestij sağlama, vergiden muaf olma, özel mülkiyeti koruma gibi savunma anlayışları da insanların kendi imkânları ile tarih boyunca birçok hizmet ve yatırım gerçekleştirmesine dayanak oluşturmuştur. Bu duygu ve davranışlar, yardımlaşmalar aynı zamanda vakıfların oluşmasını sağlamıştır.

Vakfımız, “İyi Kalpli Ol” logo ve sloganı ve diğer çok yönlü hizmetlerle Türkiye ve İnsanlık için çırpınan, yılmadan çalışan, değişik projeler üreten bir gönüllüler topluluğudur.

45 Yıl gerek insanların gerekse kurumların yaşamlarında önemli bir süreçtir.

Türk halkına ve insanlığa hizmet için Türk Kalp Vakfı tarafından gündeme getirilen, kabul ettirilip resmileştirilen ve 31 senedir bir gün dahi aksatılmadan gerçekleştirilen Kalp Haftalarının 32’cisini organize etmenin onuru ve mutluluğu içindeyiz.

32. Kalp Haftasının, halkımızı uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmek bakımından gerçekleştireceği atılımlar, yılların verdiği deneyimler ve sonuçlar göz önünde tutularak önem ve dikkatle hazırlanmıştır.

Vakfımızı bugünlere getiren ve aramızdan ayrılanlarını rahmet, minnet ve saygıyla; büyük bir özveriyle hala yılmadan, hiçbir hesap yapmadan bir şey beklemeden sevgi, anlayış, hoşgörü ile huzur ortamı yaratarak çalışan tüm Türk Kalp Vakfı Üyelerini ayakta alkışlıyor, teşekkür ediyor, teşvik, destek, işbirliği ve her türlü çalışmaları ile katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara, başta Devletimiz, Mahalli İdarelerimiz, Üniversitelerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız ve medya olmak üzere herkese minnetlerimizi arz ediyor, huzurlarında sevgi ve saygı ile eğiliyorum.

Arb. Av. Çetin Yıldırımakın
Türk Kalp Vakfı Onursal Başkanı