Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) erişkinlerde görülen en sık ölüm sebeplerinden biridir.

Hipertansiyonu önlemek mümkündür. Hipertansiyonun sebep olduğu kalp krizi, felç ve ani ölüm riski hipertansiyon tedavisiyle azaltılabilir.

Kan basıncınızı düzenli olarak ölçün, takip edin. Yüksekse tedavi olun, tedavinizi aksatmayın.