HASTA HAKLARI

Hasta Hakları - Türk Kalp Vakfı

 • HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA :
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA :
  Irk, din, dil ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet alma,
 • BİLGİLENDİRME :
  Her türlü hizmet ve imkanı neler olduğunu öğrenme,
 • BİLGİ İSTEME :
  Sağlık durumunuz ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme,
 • KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME :
  Sağlık kuruluşunu seçmek, değiştirmek ve seçtiğiniz sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME :
  Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimlik, görev ve ünvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirme,
 • MAHREMİYET :
  Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,
 • RIZA VE ONAY :
  Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten yararlanma,
 • REDDETME VE DURDURMA :
  Tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme,
 • HİZMETTEN GENEL OLARAK FAYDALANMA :
  Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,
 • GÜVENLİK :
  Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,
 • SAYGINLIK GÖRME :
  Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şevkatli sağlık hizmeti alma,
 • RAHATLIK :
  Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma,
 • DÜŞÜNCE BELİRTME :
  Verilen hizmetler konusunda düşünce ve önerilerini ifade etme,
 • ÖNCELİK SIRASINI BELİRLENMESİNİ İSTEME :
  Yaşlı ve özürlü hastaların öncelik isteme,
 • TIBBİ GEREKLERE UYGUN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM HAKKI :
  Modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını isteme