Türkiye Ve Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu - V Hibe Programı Desteği Kazandı...

Dünyanın ve özellikle Türkiye’nin rekor seviyede en fazla ölüme sebep olan kalp damar hastalıkları konusunda farkındalık yaratma çalışmaları ile ülkemizin önde gelen Sivil Toplum Örgütleri arasında yer alan Türk Kalp Vakfı, bu hastalıklarda ölümlerin asgariye indirilmesi yolunda insanlarımızı motive etme, bilinçlendirme ve uyarma görevini, 44 yıldır ulusal ve uluslararası alanlarda yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hem Dünya Kalp Federasyonu hem de Avrupa Kalp Birliği Üyesi olan Türk Kalp Vakfı, ‘Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - V Hibe Programı kapsamındaki “Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Network Projesi” için Avrupa Birliği (AB),  fonu kazandı.

Türk Kalp Vakfı ve İtalya Kalp Vakfı’nın paydaş olduğu proje, “Batman’daki 06-14 yaş grubu çocukların ailelerinin “çocukların kalp sağlığı konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi” için 164 okulda 5000 kişiye ulaşmayı ve korunma programlarını destekleyici, geniş kalp sağlığı tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.”

06-14 yaş grubu çocukların annelerinin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeleri hususunda bilinçlendirilmesi ve bu sorun üzerine müdahaleci, engelleyici politikalar ve bilinçlenmenin yaygınlaştırılması için Türk Kalp Vakfı ve İtalyan Kalp Vakfı arasındaki network çalışmalarının ve bilgi paylaşımının iyileştirilmesi ve bir rehber geliştirilmesinin desteklenmesi gibi genel hedefleri olan projede Batman merkezdeki ilk ve orta okullar pilot bölge olarak ele alınacaktır.

Batman Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşmelerin sağlandığı belirten Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok yerde çocuk kardiyoloğunun olmayışı, oradaki ailelere ulaşmak ve onlara çocuk kalp sağlığı konusunda bilmeleri gereken çok önemli bilgilerin verilmesi ve eğitilmesi gerekliliği durumunu ortaya çıkardığını ve bu programın bir finansal boyutu olacağı gerçeğiyle AB fonlarına başvuru yapıldığını belirtti.

Türkiye’ye gelecek olan İtalya Kalp Vakfı heyetinin de katılımıyla Türk Kalp Vakfı ev sahipliğinde, kardiyolog profesörlerin konuşmalarının da yer alacağı 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Taksim Point Hotel’de ünlü sunucu Sevilay Öztürk’ün sunumuyla gerçekleşecek “Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Network Projesi” basın lansmanı ve çalıştayında, proje ile ilgili detaylı bir program basınımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülkemizin önde gelen Sivil Toplum Örgütleri arasında yer alan Türk Kalp Vakfı’nın paydaş olduğu proje, Kalp Damar Hastalıkları riskinin azaltılması için araştırma, eğitim, politika ve etkin müdahale alanlarında iyileştirilmiş bilgi alışverişi; ekonomik gelişme, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesi için politika yapıcılar, sağlık personeli ve en sonunda da kamuoyunda bilincin artırılması suretiyle kısa vadede Batman’da, uzun vadede ise tüm Türkiye genelinde Kalp Damar Hastalıkları riskinin azaltılmasına katkıda bulunacak bir proje olarak dikkat çekmektedir.