Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2014 yılı verilerine göre dünyada 18 yaş üstü nüfusun  %39’u fazla kilolu, %14’ü de obez grubunda yer almaktadır.
Obeziteyi önlemek için topluma dönük doğru ve kanıta dayalı bilimsel uygulamalara gereken önem verilmeli ve bu uygulamalar çocukluktan itibaren başlatılmalıdır.

  • Obezite konusunda eğitim (Çocukluktan itibaren)
  • Yeterli ve Dengeli Beslenme
  • Fiziksel aktivite

 uygulamaları bireyleri obeziteden koruyacak olan temel uygulamalardır.