Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi - Türk Kalp Vakfı

Sağlığı gerçek anlamda önemseyen bir kurum olarak bilgi ve deneyimlerimizi günümüz teknolojisiyle birleştirerek çocuklarımızın kalp sağlığı için hizmete sunuyoruz. Ünitemiz, doğumsal ya da sonradan edinilmiş kalp hastalıklı çocuklarımızın tanı, tedavi ve izlenimi için kurulmuştur. Ayrıca sporcu gençlerimizin düzenli olarak kalp sağlığı kontrolleri yapılmaktadır.

Bölümümüzde verilen hizmetler:

 • Poliklinik hasta muayenesi,
 • Morarma, üfürüm, göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop) , yüksek tansiyon gibi nedenlerle başvuran çocuk hastalar değerlendirilir.
 • Elektrokardiyografi (EKG) (Kalp ritmini gösterir.)
 • Telekardiyografi (Röntgen)
 • Ekokardiyografi (Kalbin ultrasonografisi) Kalbin yapısı, kasılması, varsa yapısal anomalileri saptanır. Kalp kapakları ve büyük damarlardaki darlıklar ya da kapak yetersizlikleri belirlenir. Güvenli, zararsız, ağrısız bir testtir. 
 • Egzersiz testi. (Efor, Treadmill)
 • Amaç: Koroner arter hastalığı
 • Kapak hastalıkları
 • Kalbin egzersiz performansı
 • Ritim bozukluğu oluşup oluşmadığı değerlendirilir.
 • Ritim Holter
 • Kalbin, 24 saat süre ile elektriksel aktivitesinin kaydedilmesidir. Ritm bozukluğu ve ekstra atımlar ile iskemi bulguları saptanabilir.
 • Biyokimya Laboratuar
 • Her türlü tetkik en son teknoloji ile çalışılmaktadır.
 • Kalp kateterizasyonu, anjiyografi, girişimsel yöntemler ve  ameliyat gerektiren durumlarda hastanın sorunlarının  uygun merkezlerde gerçekleştirilmesine yardımcı olunur.