Yönetim Kurulu

 • MÜTEVELLİ HEYET VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  KENAN GÜVEN
 • MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN YARDIMCISI
  DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ŞEVKET AYAZ
 • YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
  NEŞE SERT
 • YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
  PROF. DR. ALİ SERDAR FAK
 • YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ
  E.GÜL TAŞTABAN
 • YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCISI
  SERDAR ÇİLOĞLU
 • YÖNETİM KURULU SAYMANI
  MUSTAFA DANDİK
 • YÖNETİM KURULU SAYMAN YARDIMCISI
  MEHMET ÖKÇÜN
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  S. NUR SIRMACI
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  HAYRİYE MİDİLLİOĞLU
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  M. SEDAT ÖZSOY
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  İMREN UTKU
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  PROF. DR. YILDIZ TÜMERDEM
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  PROF. DR. İBRAHİM KIRCOVA
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  PROF. DR. BİLGİN GİRAY