Eforlu EKG (Treadmil)

Eforlu EKG Laboratuarı - Türk Kalp Vakfı

Kalbi besleyen koroner damarların yetersizliğinde, miyokard enfaktüsü geçiren hastalarda yüksek riskin belirlenmesinde, tıbbi ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde, egzersize bağlı ritm bozukluğunun teşhisinde ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilimesinde kullanıllır.

  • Koroner dolaşımının incelenmesi,
  • Atipik göğüs ağrılarının değerlendirilmesi,
  • Koroner arter hastalığının şiddetinin ve prognozunun saptanması,
  • Asemptomatik koroner yetersizliğinin ortaya konması, miyokard infaktüsünden sonra koroner yetersizliğinin şiddetinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonun programlanması,
  • Koroner cerrahisi için vakaların seçimi ve bypass ameliyatı sonu cerrahisinin başarısının ölçümü, aritmilerin değerlendirilmesi, sporcuların ve sağlıklı kişilerin performanslarının ölçülmesi,
  • Efor sırasında arteriyal dolaşım durumunun incelenmesi, kapak replasmanı için kardiyak fonksiyonun kapasitesinin sınıflanması gibi hizmetler görmektedir.