Çocuklarda Göğüs Ağrıları

Çocuklarda göğüs ağrısı, karın ağrılarından sonra gelen en sık ağrı nedenidir. Erişkinlerde göğüs ağrısı şikayeti genellikle kalp ile ilişkili olduğundan çocuklarda da öncelikle öyle zannedilir. Oysa çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri çok çeşitlidir ve ayrıca yaşa göre de farklılık gösterir. Bu bağlamda çocuklarda göğüs ağrılarını kalp dışı nedenler ve kardiyovasküler sisteme bağlı nedenler olmak üzere ikiye ayırarak değerlendirmek doğru olur.
Kalp dışı nedenler:
● Egzersiz, travma gibi nedenlerle oluşan göğüs duvarı yumuşak doku zedelenmeleri,
● Göğüs duvarına ve kaburgalara ilişkin enfeksiyon ve enflamasyonlar (Kostakondtrit, tietze sendromu, vb ),
● Egzersize bağlı göğüs kaslarının spazmı
● Göğüs duvarına ilişkin şekil bozuklukları (kuş göğsü, kunduracı göğsü, vb),
● Omurgaya ilişkin şekil bozuklukları ve eğrilikler (skolyoz, kifoz, vb),
● Ergenlik döneminde gerek kız, gerekse erkek çocuklarda göğüslerin büyümeye başlaması,
● Gastro-özofageal reflü, gastrit, vb,
● Akciğerlerin veya akciğerlerin etrafını saran zarın enfeksiyonu (pnömoni, plörazi),
● Hiçbir neden olmaksızın gözlenen göğüs ağrıları da psikojenik veya idiyopatik göğüs ağrıları olarak değerlendirilir.

Kalbe ilişkin nedenler:
● Perikardit adı verilen kalp zarı enfeksiyonu veya enflamasyonu,
● Miyokardit, kardiyomiyopati olarak bilinen kalp kası enflamasyonu,
● Ritim bozuklukları,
● Nadir de olsa koroner kalp hastalıkları,
● Mitral kapak prolapsusu (gevşekliği),
● Doğumsal kalp hastalıları

Göğüs ağrısı şikayeti olan bir çocuk öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine başvurarak ayrıntılı olarak muayene edilmelidir. Tüm yukarda belirtilen ağrı nedenleri çocuk hekimi tarafından değerlendirildikten sonra kalbe ilişkin bir sorun düşünülüyorsa mutlaka bir çocuk kalp uzmanına gönderilerek gerekli tetkikleri ve tedavisi yapılmalıdır.  

● Çocuğunuz her zamankinden daha sık sık soluk alıp veriyorsa; bu bulgu çoğu zaman zatürre ya da kalp yetersizliğine işaret edebilir.
● Çocuğunuzun göğüs ağrısından şikayet etmesi, başta perikardit (kalp zarı iltihabı) olmak üzere bazı kalp sorunlarının bir bulgusu olabilir.
● Yeterli kilo alamayan ve boyu uzamayan bebeklerde pek çok nedenin yanı sıra doğumsal kalp hastalığı da düşünülmeli ve mutlaka bir çocuk kalp doktoruna başvurulmalıdır.
● Kalpte işitilen üfürümler her zaman kalp hastalığına işaret etmez. Masum üfürüm de olabilir. Bunun ayırımını çocuk kalp uzmanı yapacaktır.
● Sağlıklı alışkanlıklar çocukluk yaşlarında edinilir.
● Çocukların ve ergenlerin günde yaklaşık 1 saat fizik aktivite yapmaları önerilir.
● Çocukların spor içecekleri içmelerine kesinlikle izin vermeyiniz.
● Kalbin 1 dakika içindeki kasılma sayısı nabız olarak ifade edilir. Dakikadaki normal nabız sayısı yaşa göre değişiklik gösterir. Nabız sayısı normal değerlerin üzerine çıkarsa taşikardi (çarpıntı), normal değerlerin altında kalırsa nabız düşüklüğü (bradikardi)’ den söz edilir. İki durumda sürekli olursa tetkik ve tedavi edilmeyi gerektirir.
● Çocuklarda başlıca bradikardi belirtileri; Halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, nefes nefese kalma, göğüs ağrısı ve bayılma şeklinde özetlenebilir.
● Çocuklarda kollesterol sorunu olur mu? Çocuklarda kollesterol yüksekliği genellikle ailevi olabilir. Bu tür ailelerin çocuklarının kan kollestero düzeylerine erken çocukluk yaşlarında bakılmalı ve izlenmelidir. Ailevi hiperkollesterinemisi olmasa da hatalı beslenme, obesite  ve egzersiz azlığı çocuklarda kollesterol yükselmesine neden olur. Bu durum kuşkusuz erken yaşlarda koroner kalp hastalıklarına yol açar.