Covid ve Miyokardit

Miyokardit kalp kasının iltihaplanması hastalığıdır. Virüs enfeksiyonları sonrasında oluşabilir. Bir virüs enfeksiyonu olan Covid-19 sonrası en sık 12-17 yaş grubundaki erkeklerde görülür ve sıklığı milyonda 450 dir.
 
Bu vakaların %70’ inde miyokardit hafiftir ve kendiliğinden düzelir. Ancak, olguların %30’unda dilate kardiyomiyopati denilen geri dönüşümsüz kalp kası hasarı gelişebilir. Miyoardit semptomları göğüs ağrısı, nefes darlığı ve/veya çarpıntıdır.