Dünyada İlk On Ölüm Nedeni Arasında
SİGARA Şampiyonluğunu Koruyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çocuk Fonu (UNİCEF) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dünyada ilk 10 ölüm nedenleri arasında “Tütün ve Tütün Ürünleri” ilk sıradadır. Onu izleyen hastalık ve bozukluklardan; Kalp-Damar Hastalıkları ve değişik kanserler, özellikle de akciğer kanserleri insan sağlığını tehdit edici boyutlardadır.  

Bağımlılık sigara ile başlamakta, alkollü içecekler ve madde bağımlılığı devam etmektedir. Toplumda Uyuşturucu Bağımlılığı olarak bilinen, Madde Bağımlılığı, artık ilköğrenim yaşındaki çocuklarımızı bile tehdit edici boyutlara ulaşmıştır.

Dünya sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; dünya genelinde yaklaşık 4,9 milyon insan sigaradan kaynaklanan hastalık ve bozukluklardan yaşamlarını yitirmektedir. Önlem alınmazsa 20 yılda bu sayı 10 milyona ulaşacaktır. Şimdi olduğu gibi bu sayının yaklaşık % 70’i, yani 7 milyonu, gelişmekte olan ülkelerde olacaktır. Ülkemiz de yazık ki, bunlar arasında yer almaktadır. Dünyada her 4–5 saniyede bir insan sigara bağımlılığı nedeniyle ölmektedir.

Türkiye’de ise her yıl 100 binden fazla insan benzer nedenlerle yaşamını yitirmektedir. Bir o kadarı hatta daha fazlası da hastalıklarla savaşmaktadır. Önlem alınmazsa Ülkemizde de, 20 yıl içinde bu sayı, bu gidişle, 250 bine, belki de 300 bine ulaşacaktır. Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak dile getirilen bu değerler ürkütücüdür.

Yanan bir sigara’nın içinde; şimdilik bilinen 4 binden fazla madde vardır. Bunların arasında, tütün bitkisinin tarlada korunması için kullanılan değişik kimyasal maddeler de yer almaktadır. Böcekleri yok eden bu maddeler, elbette insan için de zararlı olacaktır. Sigara yanınca katran ortaya çıkıyor. Filtreyi koklarsak anlarız. Hani kentlerde asfaltlarımızı kaplayan katran var ya işte o katran yenilir mi acaba? Katran hücreleri bozuyor, hücrelerin hızlı üremesi sonucunda Kanserin her türlüsü ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç kaçınılmaz.

Tütün bitkisinde varolan Aromatik Hidrokarbonlar, akciğer kanserlerinin                   (yaklaşık % 90) başta gelen nedenidir. Hücreleri, uzun süreli, yavaş ve sinsi olarak etkilemektedir. Kaçışı yoktur bu acıklı sonun… Yanma ürünü olan dumanda öncelikle, Egzoz Gazları bulunmaktadır. Yanan sigaramızdan çevremize, tıpkı arabamız çalışır haldeyken arka borudan çıkan gazlar gibi karbon monoksit ve karbon dioksit gazları yayılıyor. Bu gazları soluyanların başına gelecekleri sizlerin yorumuna bırakmakta yarar görüyorum.

Tütünün ana maddeleri içinde yer alan NİKOTİN, Dünya sağlık Örgütü tarafından, Bağımlılık Yapan Maddelerin listesindeki yerini korumaktadır. Tütün ve Tütün ürünlerini bırakmanın tek yolu; İRADEDİR. Yeter ki kararı verelim. Bu bilgilerden sonra karar yirmi birinci yüz yılda yaşamı yakalamış olanlara, dumansız, sağlıklı, dingin bir yaşam dileklerimizle...