Kolesterol Düşürücüler (Statinler) Tehlikeli Mi?

Öncelikle, statinler (Kolesterol düşürücüler) seçilmiş hasta gruplarında çok olumlu etkileri olan, ölüm oranlarını azaltan, kalp krizi ve inmeyi önleyen ilaçlardır ve doktor önerisi ve kontrolü altında mutlaka kullanılmalıdır.


Ancak bu ilaçlar son yıllarda medyada yer aldığı gibi tehlikeli ve zararlı mı? Statinlerin iddia edilen zararları 5 grupta toplanabilir. Şeker hastalığına yol açmaları, Alzhemier, karaciğer hasarı, kanser ve kas erimesi.
1. Diyabet: Statin ilaçlarının küçük de olsa diyabet yapıcı etkileri olduğunu düşündüren veriler var. Ancak bu oran yapılan çalışmalarda binde 4 düzeyinde saptanmıştır. Bu ilaçların seçilmiş hasta gruplarında ölüm, inme ve kalp krizini ciddi oranda azalttığını düşünürsek, çok küçük olan diyabet gelişme oranı önemsiz kalıyor. Yani faydanın yanında, olası zarar çok düşük.  
2. Alzheimer: Bu konuda yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu statinlerin alzheimer hastalığına yol açıcı herhangi bir etkisi görülmedi. Hatta bazı veriler Alzheimer’den koruyucu etkileri olabileceğini dahi gösteriyor.
3. Karaciğer hasarı: Statinler bazen karaciğer enzimleri dediğimiz ALT, AST de arışa yol açabilir. Ancak bu artış karaciğer hasarı oluşturmaz. Doktorunuz enzimerinizi belli aralıklarla takip edip gerekli doz ayarlamasını yaparlar.
4. Kanser: Son yıllarda sonuçlanan 10 yıllık takip çalışmalarında statinlerin kansere yol açtığına dair bulgu saptanmadı.
5. Kas erimesi: Statinler yan etki olarak kas ağrısı yapabiliyor. Bu yan etki yüksek doz alanlarda daha sık olabilir, ancak ciddi kas erimesi yüzbinde bir görülüyor. Doktorunuz bu yan etkiyi de belirli aralıklarla kanda CPK enzimi ölçümleri ile takip edecektir.

Özetle, her ilaçta olduğu gibi statinlerin de yan etkiler vardır. Ancak tehlikeli olduklarını söylemek doğru değildir. Doktor kontrolünde güvenle kullanılabilirler. Statin kullanan kalp damar hastalarının ilacı kesmeleri tehlikeli olabilir. Bu nedenle herhangi bir yan etki olduğunda ya da ilacın güvenliği ya da etkinliği konusunda kafaları karıştığında ilacı kesmemeleri ve doktorlarına danışmaları gerekmektedir.